Coláiste Íosagáin

Leabhrán Eolais d'Iarrthóirí / Candidate Information

19-Meitheamh-19

Tugadh cóip den Leabhrán Eolais d’Iarrthóirí (Candidate Information Booklet) do gach dalta i mBliain 6 le linn na scrúduithe. Ar eagla go dtéann sé amú tá cóip bhog de ar fáil ach brú ar an nasc thíos. Beidh an t-eolas sa leabhrán seo de dhíth ar dhaltaí nuair a thagann torthaí na hArdteiste amach ar an 13 Lúnasa 2019. Mínítear ann an bealach le clárú ar an Tairseach Féinriartha d’Iarrthóirí (Online Self Service Portal) ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Beidh ar dhaltaí úsáid a bhaint as an Tairseach seo le teacht ar na torthaí Ardteiste ar líne, le cur isteach ar bhreathnú ar na scripteanna agus le hachomharc a dhéanamh.
Iarrtar ar dhaltaí clárú leis an Tairseach seo chomh luath agus is féidir ag baint úsáid as an Uimhir Aitheantais Pearsanta (UAP) a tugadh dóibh agus an scrúduimhir.

6th Year students were given a copy of the Leaving Cert Candidate Information Booklet during the exams. In case they misplace the booklet during the summer, they can access a copy of the booklet by clicking on the link below. They will need the information in this booklet when the results are issued on 13th of August 2019. It explains how to register with the State Exams Commission Online Self Service Portal using their Personal Identification Number (PIN) which they were given and their exam number. Students will use this portal to access their exam results on line, to apply to view exam scripts and to appeal results.
We would ask all students to register with this Portal as soon as possible.

Candidate Information Booklet 2019.pdf

No events found
Leanaigí Sinn
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2019 Coláiste Íosagáin