Coláiste Íosagáin

Coiste Glas

Bunaíodh an Coiste Timpeallachta sa scoil sa bhliain 2000 le hiarracht a dhéanamh suim agus tuiscint na ndaltaí ar chúrsaí timpeallachta a leathnú agus a dhoimhniú. Ón tús bhí an coiste ag obair leis an mBrat Glas a bhaint amach don scoil agus tar éis go leor oibre a dhéanamh ar laghdú an bhruscair sa scoil, bhain an scoil an chéad bhrat glas amach sa bhliain 2002.
Bhí Coláiste Íosagáin ar an gcéad mheánscoil i gceantar Dhún Laoghaire / Rath an Dúin leis an mbrat a bhaint amach agus ó shin i leith tá go leor oibre déanta ag an scoil ag cabhrú le meánscoileanna eile sa cheantar agus iad ag dul i mbun na hoibre seo.
Ní gradam buan atá sa bhrat glas agus bíonn ar an scoil coinneáil orthu ag cur leis an méid atá ar bun ó thaobh na timpeallachta de leis an mbrat a choinneáil. Ó 2002 i leith tá sé bhrat eile bainte amach ag an scoil bunaithe ar obair atá curtha i gcrích againn ar na téamaí seo a leanas atá leagtha síos ag An Taisce.

2002 – Bruscar

2004 – Uisce

2006 – Fuinneamh

2008 – Taisteal

2011 - Saoránacht Domhanda

2016 - Bithéagsúlacht

2018 - Saoránacht Domhanda & Bruscar

Bhí an coiste an-ghnóthach i mbliana.I measc na n-imeachtaí a bhí ar bun ag an gcoiste bhí ceardlanna agus cainteanna ar théamaí éagsúla, an Comórtas Glan agus Glas (seomra ranga is glaine), glantacháin earraigh, feachtais le bia shláintiúil agus trádáil chóir a chur chun cinn agus feachtais le daltaí a spreagadh le siúl nó rothaíocht ar scoil. Tá ardmholadh tuillte ag an gCoiste ar fad as an mbrat a ghnóthú don scoil. Tá Colaiste Íosagáin anois ar cheann de na meánscoileanna is fearr sa tír maidir le brait a ghnóthú agus a choinneáil.

An Coiste Glas 2022 - 2023

Cathaoirleach an Choiste : Freya Ní Fhinneadha

Leaschathaoirleach an Choiste : Neasa Ní Mhathúna

Baill an Choiste :

1 Bréanann
1 Dónart
1 Néifinn

2 Bríd
2 Cróine
2 Íde

3 Bóinn
3 Life
3 Sionainn

4 Banbha
4 Ériú
4 Fódla

5 Acaill
5 Cléire
5 Gabhla

6 Alltán Aedamar Ní Dhonnghaile Mhaidín & Doireann Daltúin
6 Coirib Líadain Ní Chasaide & Sorcha Nic Dháibhéid
6 Éirne Aisling Nic Aonghusa & Nessa Ní Eidhneáin & Alannah Ní Arrachtáin & Caoimhe Ní Chorráin
No events found
Leanaigí Sinn
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Íosagáin