Coláiste Íosagáin

Ceol / Music

Tá an ceol an-tábhachtach dúinn i gColáiste Íosagáin. Spreagtar na cailíní ó thús a bheith gníomhach i gcúrsaí ceoil sa scoil.

  • Chomh maith leis an gceol a bheith mar ábhar scrúdaithe sa teastas sóisearach agus san ardteist, tá cór ag gach bliainghrúpa. Canann na córacha seo le chéile ag Aifrinn agus ag ócáidí scoile eile.

  • Cuirtear ceolfhoireann scoile le chéile, le seinm ag ócáidí éagsúla i rith na scoilbhliana.

  • Eagraítear grúpaí traidisiúnta éagsúla in éineacht le buachaillí Choláiste Eoin, le páirt a ghlacadh in imeachtaí agus comórtais éagsúla.

  • Cuirtear ceoldráma ar an stáitse le cailíní na hIdirbhliana i dteannta na mbuachaillí ó Choláiste Eoin.

  • Tá Coiste Ceoil sa scoil, le daltaí ó gach rang páirteach ann, a eagraíonn imeachtaí éagsúla do na daltaí i rith na scoilbhliana, mar shampla, seisiúin ceoil ag am lóin, An Phicnic Leictreach, ceolchoirmeacha beaga neamhfhoirmeálta 7rl.

Music plays a very important role in student life in Coláiste Íosagáin. All students are encouraged to participate in the school’s musical activities.

  • As well as having music available as a subject for both Junior Certificate and Leaving Certificate examinations, each year group has its own choir. These choirs sing together at school Masses and other school occasions.

  • A school orchestra is assembled to perform at various events during the school year.

  • Traditional groups, consisting of students from both Coláiste Íosagáin and Coláiste Eoin, perform at various events both within and outside the school, as well as taking part in competitions.

  • Various musicals have been performed by Transition Year students from the two schools.

  • Our Coiste Ceoil, with representatives from every class, organises various informal musical activities for students, eg. An Phicnic Leictreach, lunchtime traditional music sessions, casual concerts, etc.

No events found
Leanaigí Sinn
08-Bealt-2024
Litir maidir leis an éide scoile a ordú
03-Bealt-2024
Seo físeán ón gComhlacht Bia nua ar láthair na scoile.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Íosagáin