Coláiste Íosagáin

Comhairle na nDaltaí

Bunaíodh Comhairle na nDaltaí i gColáiste Íosagáin sa scoilbhliain 1999 – 2000. Tugann an chomhairle guth do na daltaí in imeachtaí na scoile.

Bíonn ionadaí amháin ag gach rang sa scoil ar an gcomhairle. Is iad na captaein scoile a dhéanann cathaoirleacht ar an gcomhairle. Bíonn cruinnithe rialta acu ag am lóin ach bíonn múinteoir le freagracht as an gcomhairle i láthair ag gach cruinniú. Glacann an rúnaí miontuairiscí ag na cruinnithe agus buaileann an cathaoirleach leis an bPríomhoide leis na rudaí a ardaíodh ag an gcruinniú a phlé agus iarratais / moltaí a chur chun cinn le bainistíocht na scoile. Tugann an cathaoirleach tuairisc ar ais ag an gcéad chruinniú eile.

Le linn na scoilbhliana eagraíonn an chomhairle imeachtaí éagsúla ar son na ndaltaí m.sh. feachtas carthanachta um Nollaig nó cainteoir faoi rudaí a bhfuil spéis ar leith ag daltaí iontu. Bíonn seachtain ghníomhaíochta ag an gComhairle go rialta ag díriú isteach ar théamaí éagsúla m.sh. Seachtain Fhrithmhaistíneachta ag plé le fadhb na maistíneachta i measc dhaoine óga.

Buaileann an cathaoirleach agus baill den choiste leis an mBord Bainistíochta ó am go céile.

Freastalaíonn ionadaithe ón gcomhairle ar chúrsa oiliúna do Chomhairlí na nDaltaí a eagraíonn Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís gach bliain

Roghnaíonn an Chomhairle ionadaithe le freastal ar Chomhairle na nÓg gach bliain agus tugann siad tuairisc ar ais go dtí an scoil faoi imeachtaí na Comhairle.

Comhairle na nDaltaí 2019-2020

Captaein Scoile : Cáit Páircéir & Ciara Ní Fhiannachta

6 Alltán : Bláthnaid Ní Dhúill

6 Coirib : Eleanor Nic Mhonghaile & Sadhbh Ní Cheallaigh

6 Éirne : Éabha Ní Bhreacáin

5 Acaill : Eavan Ní Chasaide

5 Cléire : Muireann Ní Bhraonáin

5 Gabhla : Béibhinn Ní Chríocháin

4 Banbha : Cáit de Buitléir & Sadhbh Ní Dhónaill

4 Ériú : Annie-Rós Sultan & Éabha N i Dhocraigh

4 Fódla : Áine Ní Fhearghail

3 Bóinn : Coco de Paor

3 Life : Éabha Ní Nualláin

3 Sionainn : Freya Ní Fhinneadha

2 Bríd : Céide Nic Pháidín & Chloe Ní Leathlobhair

2 Cróine : Hannie Ní Chathaláin & Aoife Ní Dhuinnshléibhe

2 Íde : Ruby Ní Ghiolla & Aoife Ní Dhuinnshléibhe

1 Bréanann : Fodhla Ní Dhónaill

1 Dónart : Síofra de Paor

1 Néifinn : Sadie Ní Dheargáin & Clodagh Stíobhairt

No events found
Leanaigí Sinn
04-Aib-2021
Condolences le muintir de Barra on the death of Fionnghuala de Barra
18-Már-2021
Information meeting - 1st year 2021
15-Már-2021
Choosing Subjects - Information Evening 10/03/2021
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Íosagáin