Coláiste Íosagáin

Ábhar / Subjects

Cúrsa meánscoile 6 bliana a leanann gach dalta i gColáiste Íosagáin – 3 bliana don tSraith Shóisearach, Idirbhliain (atá éigeantach do gach cailín) agus 2 bhliain don Ard Teastas.

All pupils in Coláiste Íosagáin follow a six year programme – 3 years to Junior Cert., Transition Year (compulsory for all pupils) and 2 years to Leaving Cert.

Teastas Sóisearach Junior Cert.

 • Teagasc Creideamh / Religion
 • Gaeilge
 • Béarla / English
 • Mata / Mathematics
 • Stair / History
 • Tír Eolas / Geography
 • Fraincis / French
 • Gearmáinis / German
 • Eolaíocht / Science
 • O.S.S.P. / C.S.P.E.
 • Grafaic Theicniúil / Technical Graphics
 • Ealaín / Art
 • Ceol / Music
 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics
 • Gnó / Business
 • Cór / Choir
 • Corpoideachas / P.E.
 • Oideachas Sóisialta, Sláinte & Pearsanta / S.P.H.E.

Toisc líon na n-ábhar a chuirtear ar fáil don Timthriall Sóisearach a bheith chomh mór, is gá do dhaltaí rogha a dhéanamh maidir le cuid de na hábhair seo.

On account of the large number of subjects offered in the Junior Cycle, students have to make a choice regarding which subjects they will take.


Ardteist Leaving Cert.

Riachtanach / Compulsory

 • Teagasc Creideamh / Religion
 • Gaeilge
 • Béarla / English
 • Mata / Maths

Roghnach / Optional

 • Fraincis / French
 • Gearmáinis / German
 • Stair / History
 • Tíreolaíocht / Geography
 • Ceol / Music
 • Ealaín / Art
 • Eac. Bhaile / Home Economics S & S
 • Grafaic Dheartha agus Chumarsáide / Design and Communication Graphics
 • Bitheolaíocht / Biology
 • Ceimic / Chemistry
 • Fisic / Physics
 • Gnó / Business
 • Eacnamaíocht / Economics
 • Mata Fheidhmeach / Applied Maths
 • Corpoideachas / Physical Education

Déanann gach dalta Corpoideachas, Treoirghairm, Cór agus Odeachas Sóisialta, Sláinte & Pearsanta mar chuid den chlár sinsearach.

No events found
Leanaigí Sinn
07-Meith-2024
Cad a bhí ar siúl i rith na bliana? Léigí faoi i Nuachtlitir an tSamhraidh!
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Íosagáin