Coláiste Íosagáin

Spórt

Spórt

Glacaimid páirt i gcomórtais idirscoileanna sa cheithre spórt a leanas :

Crest Camógaíochta.PNGCamógaíocht

Bíonn traenáil ar siúl uair amháin sa tseachtain i ndiaidh am scoile do na haoisghrúpaí éagsúla. Glacann an scoil páirt i gcluichí sraithe i rith na bliana agus imrítear na cluichí seo laistigh d'am scoile. Cuirtear fáilte roimh gach éinne teacht amach agus triail a bhaint as an gcamógaíocht, go háirithe sa chéad bhliain.

Camogie training takes place once a week for the different age groups after school. The school takes part in league matches throughout the year and these games are played during the school day. All students are welcome to come to camogie training and try out, especially in first year.

Crest Peil na mBan.PNGPeil Ghaelach

Bíonn traenáil peile ar siúl tar éis na scoile ar an Máirt agus ar Aoine. Maireann traenáil tuairim is uair. Glacann na foirne páirt i gCraobh Laighean d’Iarbhunscoileanna (Roinn A). Bíonn cailíní ó Bhliain a haon agus a dó ag imirt peile faoi 14. Tá dhá fhoireann: foireann A agus foireann B. Bíonn an fhoireann A ag imirt i gCraobh Laighean d’Iarbhunscoileanna (Roinn A nó B) agus bíonn cluichí dúshláin agus bliotsanna peile á n-imirt ag an bhfoireann B. Bíonn traenáil peile faoi 14 ar siúl ar an Máirt, idir 15.40 agus 16.40 agus bíonn fáilte roimh imreoirí le taithí nó gan taithí teacht agus páirt a ghlacadh ann. Bíonn traenáil ag na foirne faoi 16 agus fao 19 ar an Aoine ó 1.15 – 2.15

Football training takes place on Tuesdays and Fridays after school and lasts an hour. The school teams take part in the Leinster Post Primary competitions (Div A). 1st and 2nd years play on the U14 team. There are two U14 teams. The A team plays in the Leinster Post Primary competitions (Div A/B) and the B team play challenge matches and blitzes. U 14 training is on Tuesdays from 3.40 - 4.40 and students with and without experience and welcome to try out. The U16 and U19 teams train on Fridays between 1.15 - 2.15.

Crest Cispheile.PNGCispheil

Cuirtear fáilte roimh dhaltaí ó gach bliain cispheil a imirt sa scoil. Tá tuairim is nócha dalta ag imirt i mbliana ó bhliain 1 go bliain 6. Tá ocht bhfoireann cispheile i gColáiste Íosagáin - dhá fhoireann i mbliain 1 A & B, dhá fhoireann i mbliain 2 A & B, dhá foireann faoi 16, A & B agus dhá fhoireann faoi 19, A & B. Imríonn an scoil i gcomórtas sraithe Bhaile Átha cliath, i gcomórtas sraithe Bhaile Átha Cliath Theas, agus an Corn. Bíonn traenáil ar siúl tar éis am scoile ar laethanta éagsúla do na foirne éagsúla agus maidin Dé Céadaoin roimh am scoile do chuile dhuine.

All students are welcome to play basketball in Coláiste Íosagáin. There are approximately 90 girls playing this year. There are 7 teams in the school - 1st year A & B, 2nd year A & B, cadet and senior A & B. The school competes in the following competitions, the Dublin League, the South Dublin League and the Cup. Training takes place after schools on different days for the different teams, and before school on Wednesday mornings for everyone.

Crest lúthchleasaíochta.PNGLúthchleasaíocht

Bíonn traenáil lúthchleasaíochta ar siúl dhá lá sa tseachtain i ndiaidh am scoile.

Dé Céadaoin ó 3.40 - 4.40 agus Dé hAoine ó 1.10 - 2.10

Fáiltítear roimh chuile dhuine le taithí lúthchleasaíochta nó gan taithí. Glacann an scoil páirt i gcomórtais thras tíre, comórtais raon agus faiche lasmuigh agus laistigh. Ligtear do gach duine páirt a ghlacadh sna rásaí ar fad ag tús na bliana go dtí deireadh mhí Eanair le cleachtadh agus taithí a fháil. Níos déanaí sa bhliain roghnaítear na foirne, ach bíonn deis iomaíochta faighte ag gach éinne ag an bpointe sin.

Bíonn daltaí a dhéanann traenáil lúthchleasíochta nach dteastaíonn uatha iomaíocht ar chor ar bith ach a dteastaíonn uatha teacht ag traenáil ar bhonn sóisialta agus chun a n-aclaíocht a fheabhsú. Fáiltítear roimh an gcineál traenála seo freisin.

Athletics training takes place twice a week on Wednesday (3.40 - 4.40) and Friday (1.10 - 2.10).

All students, with or without experience are welcome to try out athletics. The school competes in inter school cross country, indoor, and outdoor track and field competitions. Everyone takes part in competitions until the end of January, when cross country teams are chosen. By this stage, everyone will have run in a couple of races and will have experienced being part of a Coláiste Íosagáin team.

Some students come to athletics training who do not wish to compete, but would rather improve their fitness in a relaxed and social environment. This is most welcome!

No events found
Leanaigí Sinn
07-Meith-2024
Cad a bhí ar siúl i rith na bliana? Léigí faoi i Nuachtlitir an tSamhraidh!
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Íosagáin