Coláiste Íosagáin

Eolas tábhachtach faoi chlárú

Iontráil don bhliain acadúil 2023 / 2024,

de réir treoracha ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

Iarraimid ort an t-eolas ábhartha go léir atá curtha ar fáil thíos a léamh go cúramach.

Dáta clárúcháin don scoilbhliain 2023ná ó 9 r.n., 03.10.2022 go dtí 1 i.n., 21.10. 2022.

Admissions for the academic year 2023 / 2024,

following guidelines from the Department of Education and Skills.

We ask you to read all the relevant information that is provided below carefully.

The dates for registration for 2023 are from 9 a.m., 03.10.2022 until 1 p.m., 21.10.2022.

2023_Polasai_Iontrala_Cholaiste_Iosagain_a.pdf

2023_Admissions_Policy_Colaiste_Iosagain_a.pdf

Foirm Iarratais Application Form 2023.pdf

Cód Iompair & Code of Behaviour.pdf

No events found
Leanaigí Sinn
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2023 Coláiste Íosagáin