Coláiste Íosagáin

Coiste Gaeilge

Is scoil lánGhaelach í Coláiste Íosagáin agus is í an teanga croílár na scoile. Tá sí mar aidhm ag an gCoiste Gaeilge na daltaí a spreagadh leis an teanga a labhairt sa scoil le bród agus agus le díograis.
Tá ionadaí ag gach rang ar an gCoiste agus bíonn an Captaein Ghaeilge mar chathaoirligh. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste ag am lóin agus tá múinteoir ón bhfoireann freagrach as an gcoiste a stiúradh.

Bíonn ionadaíocht láidir ag Bliain a 4 ar an gCoiste agus cabhraíonn siad go mór leis na himeachtaí ar fad i rith na bliana a eagrú. I measc na n-imeachtaí a bhíonn á n-eagrú tá céilithe, ceolchoirmeacha, aoichainteoirí, Seachtain na Gaeilge, postaeirí, comórtas Eurofíse, comórtas Tráth na gCeist agus díospóireachtaí idir ranga.

Eagraítear Cairde Gaeilge idir bhliain a 5 agus bliain a 2 chun an Ghaeilge a chur chun cinn idir na blianta éagsúla. Cuirtear imeachtaí ar siúl i rith na bliana do na Cairde Gaeilge.

Cuireann na himeachtaí seo ar fad le hatmaisféar Gaelach na scoile agus tugann siad deiseanna do dhaltaí an teanga a úsáid ag ócáidí sóisialta taobh amuigh den ghnáthshuíomh ranga / scoile.
Is bealach an-dearfach an Coiste Gaeilge leis an teanga a chur chun cinn sa scoil agus ag an am céanna tugann sé an deis do dhaltaí ó gach bliainghrúpa freagracht a ghlacadh agus a bheith páirteach go gníomhach i saol na scoile.

An Coiste Gaeilge 2019- 2020

Cathaoirligh: Nell Breathnach & Rachel Ní Ghruagáin

6 Alltán : Grace Ní Lámha

6 Coirib : Anna Ní Bhroin

6 Éirne : Sorcha Ní Dhuinneacháin

5 Acaill : Lara de Barra

5 Cléire : Muireann Ní Bhraonáin

5 Gabhla : Aoife Ní Bhriain

4 Banbha : Róisín Ní Thuama

4 Ériú : Emer Ní Sheanacháin, Madge Nic Réamoinn

4 Fódla : Anna Curraoin

3 Bóinn : Aoibhe Nic Shuibhne

3 Life : Doireann Daltúin

3 Sionainn : Sinéad Ní Dhuinnshléibhe

2 Bríd : Cara Ní Mhóraigh & Clíodhna Nic Shiacais

2 Cróine : Doireann Ní Lafáin & Ariadne Ní Dhonnchú

2 Íde : Mia Ní Dhúnaigh & Kerrie Ní Bheaglaoich

1 Bréanann : Aifric Ní Ghloinn

1 Dónart : Emilie Nic Shleimhne

1 Néifinn : Seána Ní Mhórdha

No events found
Leanaigí Sinn
04-Aib-2021
Condolences le muintir de Barra on the death of Fionnghuala de Barra
18-Már-2021
Information meeting - 1st year 2021
15-Már-2021
Choosing Subjects - Information Evening 10/03/2021
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2021 Coláiste Íosagáin