Coláiste Íosagáin

Coiste Gaeilge

Is scoil lánGhaelach í Coláiste Íosagáin agus is í an teanga croílár na scoile. Tá sí mar aidhm ag an gCoiste Gaeilge na daltaí a spreagadh leis an teanga a labhairt sa scoil le bród agus agus le díograis.
Tá ionadaí ag gach rang ar an gCoiste agus bíonn an Captaein Ghaeilge mar chathaoirligh. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste ag am lóin agus tá múinteoir ón bhfoireann freagrach as an gcoiste a stiúradh.

Bíonn ionadaíocht láidir ag Bliain a 4 ar an gCoiste agus cabhraíonn siad go mór leis na himeachtaí ar fad i rith na bliana a eagrú. I measc na n-imeachtaí a bhíonn á n-eagrú tá céilithe, ceolchoirmeacha, aoichainteoirí, Seachtain na Gaeilge, postaeirí, comórtas Eurofíse, comórtas Tráth na gCeist agus díospóireachtaí idir ranga.

Eagraítear Cairde Gaeilge idir bhliain a 5 agus bliain a 2 chun an Ghaeilge a chur chun cinn idir na blianta éagsúla. Cuirtear imeachtaí ar siúl i rith na bliana do na Cairde Gaeilge.

Cuireann na himeachtaí seo ar fad le hatmaisféar Gaelach na scoile agus tugann siad deiseanna do dhaltaí an teanga a úsáid ag ócáidí sóisialta taobh amuigh den ghnáthshuíomh ranga / scoile.
Is bealach an-dearfach an Coiste Gaeilge leis an teanga a chur chun cinn sa scoil agus ag an am céanna tugann sé an deis do dhaltaí ó gach bliainghrúpa freagracht a ghlacadh agus a bheith páirteach go gníomhach i saol na scoile.

An Coiste Gaeilge 2018- 2019

Cathaoirligh: Sadhbh Ní Ghráda & Sorcha Ní Laoide

6 Banbha : Eala Ní Lideadha

6 Éiriú : Caoileann Nic Artáin

6 Fódla : Aisling Nic Cárthaigh

5 Alltán : Rachel Ní Ghruagáin

5 Coirib : Anna Ní Bhroin

5 Éirne : Molly Ní Chearbhaill

Bliain a 4 : Ailbhe Nic Cormaic, Sinéad Rós Ní Éideáin, Saoirse Ní Mheachair

3 Bréanann : Róisín Ní THuiama

3 Dónart : Cáit Ní Bheaglaoich

3 Néifinn : Meadhbha Reddin

2 Bóinn : Lia Ní Chasaide

2 Life : Emily Ní Dhuinn

2 Sionainn : Ebie Ní Lideadha

1 Bríd : Isabella Nic Ambróis

1 Cróine : Ariadne Ní Dhonnchú & Aoibh Ní Ghormlaigh

1 Íde : Kerrie Ní Bheaglaoich & Aoife Powell

M.Fómh
16 2019
Turas Eachtraíochta - Bliain 4
M.Fómh
16 2019
Ollchruinniú Choiste na dTuismitheoirí
M.Fómh
20 2019
Higher Options
Leanaigí Sinn
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2019 Coláiste Íosagáin