Coláiste Íosagáin

Coiste Gaeilge

Is scoil lánGhaelach í Coláiste Íosagáin agus is í an teanga croílár na scoile. Tá sí mar aidhm ag an gCoiste Gaeilge na daltaí a spreagadh leis an teanga a labhairt sa scoil le bród agus agus le díograis.
Tá ionadaí ag gach rang ar an gCoiste agus bíonn an Captaein Ghaeilge mar chathaoirligh. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste ag am lóin agus tá múinteoir ón bhfoireann freagrach as an gcoiste a stiúradh.

Bíonn ionadaíocht láidir ag Bliain a 4 ar an gCoiste agus cabhraíonn siad go mór leis na himeachtaí ar fad i rith na bliana a eagrú. I measc na n-imeachtaí a bhíonn á n-eagrú tá céilithe, ceolchoirmeacha, aoichainteoirí, Seachtain na Gaeilge, postaeirí, comórtas Eurofíse, comórtas Tráth na gCeist agus díospóireachtaí idir ranga.

Eagraítear Cairde Gaeilge idir bhliain a 5 agus bliain a 2 chun an Ghaeilge a chur chun cinn idir na blianta éagsúla. Cuirtear imeachtaí ar siúl i rith na bliana do na Cairde Gaeilge.

Cuireann na himeachtaí seo ar fad le hatmaisféar Gaelach na scoile agus tugann siad deiseanna do dhaltaí an teanga a úsáid ag ócáidí sóisialta taobh amuigh den ghnáthshuíomh ranga / scoile.
Is bealach an-dearfach an Coiste Gaeilge leis an teanga a chur chun cinn sa scoil agus ag an am céanna tugann sé an deis do dhaltaí ó gach bliainghrúpa freagracht a ghlacadh agus a bheith páirteach go gníomhach i saol na scoile.

An Coiste Gaeilge 2023 - 2024

Na Captaein Ghaeilge : Clíodhna Nic Shiacais & Doireann Ní Lafáin

Baill an Choiste :

1Bóinn Joely Ní CHofaigh, Louisa de Risemann, Aoife Nic Aoidh & Lauren Ní Fhinn
1 Life Hannah Ní Choigligh, Faye Ní Bheára, Lily Townsend & Freya Nic Eoin
1 Sionainn Treasa Nic Fhionnlaoich & Stiofáinín Seoige

2 Bréanann Emily Rós Ní Luachra & Gráinne Nic Mhathúna
2 Dónart Beibheann NíFhionnlaoich & Saadie Ní Chorcráin
2 Néifinn

3 Bríd Orla Ní Fhloinn Cárthaigh & Izobel Ní Thiarnáin
3 Cróine Aobha de Róiste
3 Íde Alice Sinclair

4 Alltán
4 Coirib
4 Éirne

5 Banbha Clara Ní Riada, Saileog Ní Chróinín, Cáit Nic Giolla Eoin, Emily Ní Chearúil & Ella Ní Nuanáin
5 Ériú Aifric Ní Ghloinn, Umina Ní Chaollaí & Fodhla Ní Dhónaill
5 Fódla Riada Ní Chasaide& Maedhbh Ní Ghrádaigh

6 Acaill
6 Cléire
6 Gabhla

No events found
Leanaigí Sinn
08-Bealt-2024
Litir maidir leis an éide scoile a ordú
03-Bealt-2024
Seo físeán ón gComhlacht Bia nua ar láthair na scoile.
Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
Coláiste Íosagáin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath,

01 288 4028


Suíomh / Location
© 2024 Coláiste Íosagáin